DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

Hoe denkt u over de toekomst van uw dorp?

 

 

De nodigen inwoners en ondernemers uit om mee te denken over de omgevingsvisie van de gemeente. Van 10 mei tot en met 17 mei kunnen inwoners en ondernemers met de Opiniepijlers het gesprek aangaan over de toekomst van hun leefomgeving of de enquête invullen. Deze resultaten gebruiken we bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie Rheden 

In de omgevingsvisie leggen we onze ambities voor de leefomgeving voor de lange termijn vast. De visie gaat over alle terreinen van de leefomgeving, waaronder natuur, landschap, verkeer en vervoer. Hierin staan bijvoorbeeld ruimtelijke uitdagingen, zoals voldoende passende woningen, gezonde en veilige dorpen, aandacht voor natuur, water, de energietransitie, het klimaat en het cultureel erfgoed krijgt een plek in de visie. De omgevingsvisie vervangt daarmee de bestaande beleidsdocumenten zoals de structuurvisies. De visie vormt de basis voor de andere plannen uit de omgevingswet die we moeten uitwerken. 

Het maken van de visie doen we in verschillende fases. In de eerste fase gaan we op zoek naar de ambities en de kernwaarden in onze dorpen van onze gemeente. Dit doen we door fysieke gesprekken en het beschikbaar stellen van een online enquête. In de volgende fase werken we deze ambities en kenwaarden uit in een concept-visie en leggen deze weer voor aan onze inwoners en ondernemers. Voor de zomer van 2024 zal de omgevingsvisie dan definitief worden gepresenteerd. Ook dan is er nog gelegenheid om uw mening te geven. 

Uw mening 

We willen onze inwoners en ondernemers actief betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisie en zo invloed hebben op de op te stellen ambities en prioriteiten voor fysieke ontwikkeling van de gemeente. Daarom gaan de Opiniepijlers uit Wehl, in opdracht van ons, graag met onze inwoners in gesprek over de ambities en de kernwaarden van de dorpen en het buitengebied. De Opiniepijlers staan op de volgende locaties:

  • Dieren, woensdag 11 mei van 8:30 – 12:30 op het Ericaplein
  • Dieren, woensdag 11 mei van 12:30 – 14:30 op het Calunaplein
  • Velp, donderdag 12 mei van 8:00 – 12:00 op Den Heuvel 
  • Velp, donderdag 12 mei van 12:00 – 14:00 op Overtuin
  • Rheden, zaterdag 14 mei van 9:00 – 15:00 op de markt in de Dorpstraat.

Kun je er niet op een van de locaties komen? Dan kun je ook de online enquête invullen.

Ga naar de online enquête

Structuurvisies 

Het is niet de eerste keer dat de we met onze inwoners in gesprek gaan over hun leefomgeving. De afgelopen jaren hebben veel inwoners en ondernemers meegedacht bij het opstellen van o.a. de omgevingsvisie buitengebied en de structuurvisies voor de dorpen. Deze inbreng gaat niet verloren, maar gebruiken we ook bij het opstellen van de Omgevingsvisie. 

Meer informatie: Gemeente Rheden

Jouw stem is belangrijk

Heeft u finaciele problemen door de hoogte van de nieuwe energie tarieven

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: info@dels.nl

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.