PRIVACY VERKLARING
Privacyverklaring 24-05-2018
Ondernemersvereniging DELS
Peter van Anrooylaan 19
6952 CW Dieren

Deze website is beveiligd met SSL De verbinding tussen u als bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Zo kunt u veilig gegevens versturen zoals een helpdeskvraag of uw lidmaatschapsaanvraag.

Ondernemersvereniging DELS, respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van de website: www.dels.nl (hierna: website). DELS spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven.

Privacy Statement
Doeleinden van gegevensverwerking Uw persoonsgegevens worden door DELS verwerkt ten behoeve van:
1) het aangaan van een lidmaatschap
2) op het aangaan van een donateurschap en/of voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen of
3) het uitvoeren van marketingactiviteiten, onder andere met onze partners
4) u te informeren over en te benaderen voor activiteiten van DELS
5) het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over gegevensverwerking DELS informeert u over de verwerking in beginsel op het moment van het aangaan van een lidmaatschap of overeenkomst of het aanvaarden van een donatie of begunstiging. Op dat moment vragen wij ook uw toestemming voor de verwerking. Beveiliging van uw persoonsgegevens DELS zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen bestuursleden of administrateurs voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Alle bestuursleden (inclusief commissieleden en externen) hebben een geheimhoudingsplicht.

Let op: Alle pagina's waar men persoonsgegevens invoert zijn beveiligd door middel van een SSL certificaat.

Persoonsgegevens die wij verwerken
DELS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

Uitwisseling van uw persoonsgegevens
DELS maakt gebruik van diverse leveranciers voor de verwerking van persoonsgegevens:
- De ledenadministratie wordt gedaan in MMS ledenbeheer door IntCom Internet Communicatie ism InterBeek IT
- De Nieuwsbriefverzending wordt gedaan in Acyba AcyMailing verzorgd door IntCom Internet Communicatie ism InterBeek IT

Uitsluitend indien DELS hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Uw rechten als betrokkene Leden, donateurs en andere begunstigers
U kunt bij de ledenadministratie laten controleren of de door ons geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit op uw verzoek corrigeren. Wij zullen u vragen zich te legitimeren. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaar kenbaar maken aan onze ledenadministratie en u zult dan niet meer door DELS benaderd worden voor marketingdoeleinden.Indien u uw lidmaatschap, schenkingen of donaties beëindigt, bewaren wij uw gegevens nog 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht. Indien u wilt dat uw gegevens direct verwijderd worden, kunt u dat kenbaar maken bij de ledenadministratie. Uw verzoeken aan de ledenadministratie zullen meestal direct maar altijd uiterlijk binnen 4 weken worden behandeld. U kunt uw bezwaar kenbaar maken aan onze ledenadministratie en u zult dan niet meer door DELS benaderd worden voor marketingdoeleinden.

Cookies
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u te registreren als deelnemer van DELS, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden 60 dagen bewaard en gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. STRV verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld. Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Custom audiences
Op deze website kan onder omstandigheden ook gebruik worden gemaakt van Social Media communicatietools van „Facebook“, in het bijzonder van het product „Website Custom Audiences”. Dit product creëert uit uw gebruiksgegevens een niet-reversibele, niet op persoonsgegevens gebaseerde hash-waarde, die aan Facebook ter analyse voor marketingdoeleinden doorgegeven kan worden. Meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling van gegevens, evenals het verwerken en het gebruik van de gegevens door Facebook, met instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy is te vinden bij het privacybeleid van Facebook, onder andere op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Wijziging van privacy statement De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door DELS te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Google Analytics
Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Contact
Voor vragen over inzage, gebruik, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens met betrekking tot een lidmaatschap, donatie etc. kunt u contact opnemen met de Ledenadministratie. Leden kunnen hiervoor contact opnemen met de ledenadministratie Voor overige vragen en klachten kunt U zich richten tot het algemene contactadres van DELS of e-mailen naar privacy@dels.nl 

 
 

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: info@dels.nl

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.