DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

Uitnodiging 2e ruimte-atelier RES - 21 januari 2020

Beste partner,                   

U bent als bewoner, ondernemer, professional of vrijwilliger actief op het terrein van duurzaamheid, landschap, natuur, landbouw, economie, recreatie of cultuurhistorie.
Zoals u misschien weet, werkt de regio Arnhem Nijmegen aan een Regionale Energie Strategie. Ook wel de RES genoemd. De RES is een instrument om op regionaal niveau 
keuzes te maken voor:

  1. de opwek van grootschalige duurzame energie (bijv. zonneparken en windmolens);
  2. het gebruik van grote regionale warmtebronnen.

Uitnodiging voor 2e ruimte-atelier RES
De gemeente Rheden neemt zelf actief deel aan het ontwerpproces van de RES en vindt de betrokkenheid van lokale stakeholders erg belangrijk. 
Afgelopen september was de 1e ronde ruimte-ateliers waarin de ruimtelijke bouwstenen zijn opgesteld. Tijdens de 2e ronde worden deze 
ingrediënten gebruikt om denkrichtingen op te stellen waarbij concrete zoekgebieden op kaart worden gezet.


Wij nodigen u van harte uit voor de tweede ‘ruimte-atelier’ op dinsdag 21 januari 2020. De bijeenkomst is van 13.00 – 16.30 uur in 
de Griethse poort, Oude Doesburgseweg 24 in Zevenaar. 


Regionale opgave
De RES richt zich op een regionale invulling van de energietransitie. Dit betekent dat u in het atelier wordt gevraagd de ‘regionale bril’ op te zetten. Het ‘ruimte-atelier’ 
heeft als doel denkrichtingen op te stellen waarbij concrete zoekgebieden op kaart worden gezet. Voor de lokale inpassing werken we aan een gemeentelijk 
beleidskader. Hiervoor wordt maandagavond 17 februari 2020 een informatieavond georganiseerd. Informatie hierover volgt op een later moment. 

Aanmelden
Hieronder vindt u de officiële uitnodiging van de RES-organisatie met o.a. informatie over het programma. Het aanmeldformulier vindt u onder de knop ‘Meld je hier 
aan voor de bijeenkomsten
’. In verband met de groepsgrootte heeft het onze voorkeur om per organisatie, vereniging of stichting  maximaal twee personen af te vaardigen.

Wij hopen u dinsdag 21 januari te ontmoeten.
 

Met energieke groet,

Karin de Gelder

Beleidsmedewerker Duurzaamheid Rhedense Klimaataanpak | Gemeente Rheden
Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg | Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg
T (026) 49 76 911| E 
Ma, di, wo (ochtend) en do aanwezigWil je ook op de hoogte blijven van initiatieven binnen gemeente Rheden, die met duurzaamheid bezig zijn?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Stuur een e-mail naar 
 ovv Aanmelden Nieuwsbrief.
Je ontvangt de nieuwsbrief dan 4 keer per jaar.

 Volg EnergiekRheden op twitter: @EnergiekRheden

of like ons op Facebook: @EnergiekRheden

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: 

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.