DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

Uitnodiging Ruimteateliers Regionale Energie Strategie (RES)

Beste partner,

U bent als bewoner, ondernemer, professional of vrijwilliger actief op het terrein van duurzaamheid, landschap, natuur, landbouw, economie, recreatie of cultuurhistorie.
Zoals u misschien weet, werkt de regio Arnhem Nijmegen aan een Regionale Energie Strategie. Ook wel de RES genoemd. De RES is een instrument om op regionaal niveau keuzes te maken voor:

 1. de opwek van grootschalige duurzame energie (bijv. zonneparken en windmolens);
 2. het gebruik van grote regionale warmtebronnen.

Uitnodiging ruimte-atelier RES
De gemeente Rheden neemt zelf actief deel aan het ontwerpproces van de RES en vindt de betrokkenheid van lokale stakeholders erg belangrijk. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor het eerste ‘ruimte-atelier’ op donderdag 19 september 2019.
De bijeenkomst is van 13.00 – 16.00 uur in de Boecop (Hoofdstraat 15 in de Steeg).

Regionale opgave
De RES richt zich op een regionale invulling van de energietransitie. Dit betekent dat u in het atelier wordt gevraagd de ‘regionale bril’ op te zetten. Het ‘ruimte-atelier’ heeft als doel mogelijkheden en randvoorwaarden te verkennen die gekoppeld zijn aan de ruimtelijke inpassing van grootschalige energieopwekking in de regio. Voor de lokale inpassing werken we aan een handreiking energie en landschap. Hierover hebben we op 12 juni een energiecafé georganiseerd.

Aanmelden
Hieronder vindt u de officiële uitnodiging van de RES-organisatie met o.a. informatie over het programma.
Het aanmeldformulier vindt u onderaan de uitnodiging onder de knop ‘aanmelden’. In verband met de groepsgrootte heeft het onze voorkeur om per organisatie, vereniging of stichting  maximaal twee personen af te vaardigen.

Wij hopen u donderdag 19 september te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Dorus Klomberg
wethouder

Logo gemeente Rheden

Wil je ook op de hoogte blijven van initiatieven binnen gemeente Rheden, die met duurzaamheid bezig zijn?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Stuur een e-mail naar
ovv Aanmelden Nieuwsbrief.
Je ontvangt de nieuwsbrief dan 4 keer per jaar.


Volg EnergiekRheden op twitter: @EnergiekRheden

 

of like ons op Facebook: @EnergiekRheden

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

https://gallery.mailchimp.com/1c91d66084b2359a29e93dff4/images/d3a76664-0abf-46da-b61c-1aea0e514b04.png

Uitnodiging 1e ronde ruimteateliers
september 2019

Werk mee aan de Regionale Energiestrategie (RES) Regio Arnhem Nijmegen

https://gallery.mailchimp.com/1c91d66084b2359a29e93dff4/images/aebf3ed4-6006-4d0d-bcd8-9c7ecb1260e5.jpg

Je bent betrokken bij de energietransitie, het landschap en/of de ruimtelijke ontwikkeling in de regio Arnhem-Nijmegen. We nodigen je graag uit om deel te nemen aan ruimteateliers om met elkaar het regionale conceptbod voor de RES te ontwerpen.

Bezoek de ruimteateliers die voor jou interessant zijn!

Op 26 juni was de startbijeenkomst voor de Regionale Energiestrategie (RES) van de Regio Arnhem Nijmegen. Daar hebben we de aanpak gepresenteerd en veel reacties opgehaald. Met deze input als voorbereiding starten we gezamenlijk het ontwerpproces tijdens de volgende ruimteateliers:

 • 17 september voor het gebied Arnhem, Duiven, Renkum, Westervoort
  • 13:00 - 16:00 uur
  • Locatie: Cultuurcentrum De OGTent, Remigiusplein 9, 6921 BL Duiven.
 • 19 september voor het gebied Doesburg, Rheden, Rozendaal, Zevenaar
  • 13:00 - 16:00 uur
  • Locatie: De Boecop, Hoofdstraat 15, 6994 AT De Steeg.
 • 24 september voor het gebied Beuningen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe
  • 13:00 - 16:00 uur
  • Locatie: De Warmoes, Griftdijk Noord 11, 6663 AA Lent (bij Nijmegen).
 • 26 september voor het gebied Berg en Dal, Druten, Heumen, Wijchen
  • 13:00 - 16:00 uur
  • Locatie: Kasteel Wijchen, Kasteellaan 9, 6602 DA Wijchen.

Aanmelden kan via de knop onderaan deze uitnodiging.
Je bent welkom bij alle ruimteateliers. We hebben het gesplitst in 4 ateliers om het praktisch werkbaar te maken. We verwachten dat het voor veel stakeholders logisch is om één ruimte atelier bij te wonen voor het gebied dat het meest relevant voor hen is. Tijdens deze ruimte ateliers zullen we nadrukkelijk starten met een regionaal ontwerpproces. Dat betekent dat we bij elk atelier vanuit het gebied ingrediënten ophalen voor het regionale ontwerp dat we later gaan maken. Dat betekent dat je gerust bij een ander atelier kunt aansluiten mocht je op de gewenste datum verhinderd zijn.

Resultaat en vervolgstappen

Het beoogde resultaat is dat we aan het einde van deze ateliers 1) de relevante thematische koppelkansen goed in beeld hebben, 2) bouwstenen ontwikkeld hebben op basis van landschap, basisinformatie die we eerder opgehaald hebben, energiecomponenten en koppelkansen en 3) een matrix aan denkrichtingen hebben die dusdanig concreet zijn dat we die achteraf verder kunnen uitwerken en de eerste berekeningen in een energiemodel en met netwerkbedrijf Alliander kunnen maken. Met de uitwerking van deze ruimteateliers organiseren we medio oktober een bestuurlijk intermezzo om een eerste reactie van wethouders op te halen. Daarna gaan we in november/december tijdens een tweede ronde ruimteateliers een aanzet maken tot zoekgebieden op de kaart. Tussentijds plannen we waar nodig thematische ateliers voor een verdieping.

Programma

Het globale programma ziet er als volgt uit:
13:00 u - Inleiding proces en planning RES Regio Arnhem Nijmegen.
13:20 u - Presentatie werkwijze ruimteatelier en inhoudelijke voorbereiding.
13:40 u - Deel 1 gezamenlijk ontwerpproces in 4 groepen.
14:30 u - Pauze.
14:45 u - Deel 2 gezamenlijk ontwerpproces in 4 groepen.
15:45 u - Afronding.
16:00 u - Netwerken / drankje.

Blijf op de hoogte

Volg de laatste RES-ontwikkelingen door je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Dit kan tegelijk met de aanmelding voor de ruimteateliers. Daarnaast kun je meer informatie vinden op www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie of op www.regionale-energiestrategie.nl.

AANMELDEN

Meld je zo snel mogelijk aan, zodat wij de praktische voorbereiding kunnen regelen.


Met vriendelijke groet,
Rijk van Voskuilen, procesbegeleider ruimteateliers
Tel.: 06 - 83 16 89 29

 

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: 

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.