DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

Uitnodiging 19 november 2018 Energie transitie

Dieren, 1 november 2018

Aan inwoners van Dieren-zuid
betr.: energie transitie

Beste mede-inwoner(s),

Op 30 oktober vond een inloop dag plaats die de gemeente Rheden organiseerde om inwoners van het beschermde dorpsgezicht te informeren over zonnepanelen. Deze bijeenkomst is aanleiding om u (je) uit te nodigen om met elkaar te spreken over de bredere energie transitie.

We willen, zonder vooropgezette agenda, inventariseren voor welke opgaven, uitdagingen we staan. Zowel sociaal als technisch om tot een duurzame, klimaatbestendige ontwikkeling van de samenleving te komen.

Voor een eerste bijeenkomst hebben we ‘gerecruteerd’ uit belangstellenden tijdens de inloop dag en personen waarvan we uit eigen omgeving, weten dat zij bij deze thema’s betrokken zijn.

We gaan uit van de inzet van inwoners, direct betrokkenen, ook ondernemers of instellingen. Geef deze uitnodiging gerust door aan anderen.

Via Emanuel Katz is de Sjoel beschikbaar als plaats van bijeenkomst.

Om ons op weg te helpen, nodigen we als gasten, personen uit van Dieren-west en noord/oost Hier zijn inwoners al een tijd doende zijn met hun aanpak. We nodigen ook medewerkers van de gemeente uit die we nodig zullen hebben om daadwerkelijke stappen te zetten.

Doel van de bijeenkomst is om een agenda op te stellen, een structuur te ontwerpen en om een groep te vormen die zich hiervoor verantwoordelijk acht.

Als we dat bereiken hebben voor een eerste bijeenkomst genoeg op het bord.

We nodigen je (u) van harte uit.

Plaats: Sjoel Spoorstraat 34, Dieren
Tijd: 19.30 – 21.30 uur, 19 november 2018

Met vriendelijke groet,

Emanuel Katz           0653470921
Stef de Wit                0625072633
Jan van der Hoeve   0613240196
Constans Pos           0653303442

 

 

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: info@dels.nl

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.