DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

Toekomstbeeld recreatie & toerisme gemeente Rheden

Het college van B&W heeft een visie op recreatie en toerisme opgesteld.

In de vergadering van maart spreekt de raad hierover. Deze visie moet zorgen voor een betere balans tussen natuur en toerisme. Verder klinkt in de visie de roep door om de dorpen aantrekkelijker te maken voor bezoekers.

In de visie staat beschreven dat er een betere balans moet komen in het bezoek dat gebracht wordt aan het natuurgebied (en dan met name aan de Posbank e.o.) én de consequenties voor de natuur. Daarnaast wil het college de dorpen en bijzondere plekken, zoals de IJssel, aantrekkelijker maken door te stimuleren dat er meer aanbod komt waar bezoekers interesse in kunnen hebben. Wij kunnen hier als gemeente een faciliterende rol hierin spelen.

Lees verder op website gemeente Rheden

 

Bron: gemeente Rheden

Jouw stem is belangrijk

Heeft u finaciele problemen door de hoogte van de nieuwe energie tarieven

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: info@dels.nl

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.