DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

Ideeën voor DELS fonds zijn welkom!

DELS heeft een fonds, het DELS fonds, van waaruit bepaalde projecten kunnen worden ondersteund. 
Aanvragen kunnen bij het bestuur worden ingediend. 
De criteria van het DELS fonds zijn: het geld dient besteed te worden aan een project dat blijvend, duurzaam en zichtbaar is en dat ten goede komt aan de lokale samenleving.

Het bestuur heeft inmiddels voorstellen ontvangen en zal in najaar 2021 een keuze maken.:

  • Aanschaf mobiele pantry Dorpskerk Spankeren ivm catering van evenementen
  • Verlichting IJsbaan Laag Soeren
Ook voor 2021 is er weer een budget van € 2.000, -- beschikbaar, Voorstellen voor het DELS-fonds zijn welkom bij de penningmeester.
Als u van dergelijke projecten weet, wijs ons op die projecten of laat de organisator zich bij ons melden. 

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: 

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.