DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Voorwaarden

 • U bent inwoner van de gemeente Rheden of Rozendaal en minimaal 18 jaar.
 • U (en uw eventuele partner) had door de coronacrisis in januari 2021 minimaal 25% inkomensverlies vergeleken met januari 2020. Bekijk wat er onder inkomen en partner wordt verstaan.
 • Een groot deel van uw netto inkomen bestaat uit woonkosten. Het gaat dan om huurkosten of kosten van de hypotheek (rente en aflossing). Hoe groot dat deel mag zijn, hangt af van uw situatie. Bekijk voor meer informatie de TONK hulppagina.
 • U (en uw eventuele partner) heeft niet meer dan 30.000 aan geldmiddelen beschikbaar. Bekijk wat er onder geldmiddelen wordt verstaan.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Het bedrag dat u ontvangt is een eenmalige gift van € 750,- of € 1250,-. Welk bedrag u ontvangt, hangt af van het percentage van uw inkomen dat u besteedt aan woonkosten. Wilt u zelf vast berekenen op welk  bedrag u recht heeft, kijk dan op de TONK hulppagina voor de percentages en rekenvoorbeelden.

Extra geld beschikbaar gesteld door Rijksoverheid

Op 15 maart 2021 maakte de Rijksoverheid bekend dat gemeenten meer geld beschikbaar krijgen voor de TONK regeling. Op dit moment is nog niet bekend is om hoeveel extra geld het gaat, daarom blijft de regeling op dit moment zoals hij is, maar passen we hem eventueel later (met terugwerkende kracht) aan.

Aanvragen TONK

TONK aanvragen

U kunt een aanvraag indienen tot en met 31 juli 2021.

Om het aanvraagformulier eenvoudig te doorlopen, adviseren we u om vooraf alle informatie uit te zoeken, te berekenen en de gevraagde bijlagen klaar te hebben staan.

Informatie bij de hand

 • Uw maandelijkse huurbedrag min eventuele huurtoeslag (servicekosten mag u niet meetellen)
 • Uw maandelijkse kosten voor hypotheek, min de maandelijkse hypotheekrenteaftrek (krijgt u 1x per jaar uw hypotheekrenteaftrek terug, dan moet u dit terugrekenen naar een bedrag per maand)
 • Totaalbedrag van uw beschikbare geldmiddelen bij elkaar opgeteld (Bekijk wat er onder geldmiddelen wordt verstaan)

Bijlagen toevoegen

Bij uw aanvraag moet u een aantal bijlagen meesturen:

 • Bewijzen van het netto-inkomen van de maand januari 2020
  • Bent u ondernemer, bekijk dan hoe u uw inkomen per maand kunt berekenen op de TONK-hulppagina.
 • Bewijzen van het netto-inkomen van de maand januari 2021
 • Bewijzen van beschikbare geldmiddelen van de maand januari 2021
 • Bewijzen van de kosten van de woonlasten van de maand januari 2021
 • Kopie van uw bankpas of bankafschrift waarop de tenaamstelling en het IBAN-nummer duidelijk leesbaar zijn.

Als het u niet lukt om bovenstaande documenten digitaal aan te leveren, mag u er ook foto’s van maken en de foto’s toevoegen bij de aanvraag.

Afhandeling

 • We proberen om u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken te laten weten waar u aan toe bent. Besluiten wij dat u recht heeft op de TONK-uitkering, dan ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst van het besluit het bedrag op uw rekening.
 • Zowel bij de aanvraag als achteraf kunnen wij uw gegevens controleren bij andere instanties en personen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na.

Meer informatie

Geldzorgen

Heeft u geldzorgen door de coronacrisis? Vindt u het moeilijk om overzicht op uw financiële situatie te houden in deze tijden? Stapelen de rekeningen zich op? Of krijgt u aanmaningen van schuldeisers? Vraag dan op tijd hulp aan! Meer informatie over de regelingen en het aanvragen vindt u hier: www.rheden.nl/ondersteuning.

 

Bron: Gemeente Rheden

 

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: 

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.