DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

Onderzoek naar Duurzame Energie in gemeente Rheden

In opdracht van de rijksoverheid moeten alle gemeentes bekijken waar en hoe zij in hun gemeente duurzame energie kunnen opwekken. Naast alle regels en wetten waarmee we rekening moeten houden, vinden we het ook belangrijk om te weten wat onze inwoners belangrijk vinden en welke mogelijkheden zij zien. Daarvoor zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd en kunnen inwoners hun reactie geven op de concept-beleidsdocumenten. De gemeenteraad van Rheden moet in juni een besluit nemen over de gebieden in Rheden die zij geschikt achten voor opwek met zonne- en/of windenergie. We nemen pas besluiten over het plaatsen ervan, als er ook echt een initiatief wordt ingediend.

Onderzoek via RhedenSpreekt

Om de raad bij die keuze te ondersteunen willen wij graag weten wat u zou kiezen en waarom. Via RhedenSpreekt is daarom een vragenlijst  uitgezet. De vragenlijst is voor iedereen toegankelijk. Wilt u de vragenlijst graag schriftelijk invullen, meld u dan aan bij onderzoeksbureau Moventem. Dat kan via de mail  of via de telefoon 0575 843738.

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. Uw reactie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt door onderzoek- & adviesbureau Moventem. U heeft tot 25 maart om de vragenlijst in te vullen.

Maak kans op een WakaWaka

Wij verloten onder de deelnemers van het onderzoek een aantal handige WakaWaka’s, dit zijn duurzame zonneladers die, mede vanwege onze aankoop,  kunnen worden verstrekt in landen waar een stopcontact niet altijd beschikbaar of verkrijgbaar is.

Bij voorbaat danken wij u hartelijk voor uw deelname en betrokkenheid!

Bron: Gemeente Rheden of rhedenspreekt

 

 

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: 

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.