DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

DELS algemene ledenvergadering en contributie 2021

Beste DELS-leden,

Misschien wacht u op een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van DELS, die gewoonlijk in maart van het jaar gehouden wordt.
Omdat deze bijeenkomst, met daarna een activiteit en gezellig borrelen, in het kader van Covid19 niet mogelijk is, heeft het bestuur uit laten zoeken wat de mogelijkheden binnen de statuten van de vereniging zijn.
In de statuten is opgenomen dat deze vergadering in de 1e helft van het jaar gehouden moet worden en dat de vergadering maximaal 4 maanden uitgesteld kan worden.

Omdat het bestuur hoopt dat er in juni a.s. weer meer mogelijkheden zijn om iets te organiseren, is de datum voor de algemene ledenvergadering DELS vastgesteld op donderdag 24 juni 2021.

Sinds de algemene jaarvergadering van 2020 hebben we elkaar niet meer ontmoet en konden er geen DELS-activiteiten meer georganiseerd worden. De contributie 2020 is niet geïnd. 
In verband met doorlopende vaste kosten van de vereniging heeft het bestuur besloten de contributienota’s van 2021 in maart a.s. te versturen.

We hopen u dan in goede gezondheid te treffen.

Namens het bestuur

Robbert Volker
Voorzitter

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: 

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.