DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

Voldoende draagvlak voor Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Centrum Dieren

DIEREN – In het bijzijn van een aantal bestuursleden van de ondernemersvereniging Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Centrum Dieren maakte wethouder Ronald Haverkamp op dinsdagavond 9 februari 2021 online de officiële uitslag bekend van de draagvlakmeting Centrum Dieren.

Net als de vorige draagvlakmeting (2015) was er voldoende draagvlak tot het vormen van een BIZ.

De uitslag bepaalt dat de BIZ in Dieren per 1 januari 2021 door kan gaan. Een verlenging van de BIZ was zowel de wens van het bestuur van ondernemersvereniging BIZ Centrum Dieren als van de gemeente Rheden. In een BIZ-zone is iedere ondernemer verplicht een bijdrage te betalen aan een gezamenlijk budget waaruit activiteiten voor het aantrekkelijker maken van het winkelgebied worden betaald.

Het betekent dat zogenaamde ‘free riders’ – ondernemers die wel meeprofiteren van de activiteiten die worden georganiseerd maar niet meebetalen – buitenspel worden gezet.

Draagvlakmeting
Voor de ondernemers van Centrum Dieren was het een spannend moment of de draagvlakmeting voldeed aan de wettelijke eisen. Hiervoor moet namelijk minimaal 50% van de ondernemers het stembiljet ingeleverd hebben, én moet 66% positief gereageerd hebben. In totaal was het opkomstpercentage 57% (55 stemmen). Hiervan heeft 78% (43 stemmen) voor gestemd. Het percentage tegenstemmers lag op 22% (12).

De gemeenteraad was in november 2020 al akkoord gegaan met de invoering van de BIZ per 1 januari 2021 onder voorwaarde van een positieve uitslag. In deze verordening wordt geregeld dat ondernemers gericht kunnen investeren in een afgebakend gebied. De gemeente int een heffing bij alle ondernemers in het gebied en verstrekt dit geld vervolgens aan de Ondernemersvereniging Centrum Dieren.

Wethouder Ronald Haverkamp: “Ik ben verheugd dat ook de komende jaren de ondernemers in het centrumgebied van Dieren zijn verenigd in een BIZ. Zelfs in deze moeilijke tijd zie je dat de saamhorigheid en het belang van een aantrekkelijk centrum doorslaggevend is voor de ondernemers die hun stem hebben uitgebracht. Ik kijk ernaar uit om samen met de ondernemers de komende jaren te werken aan een aantrekkelijk winkelgebied in centrum Dieren!”

Voorzitter ondernemersvereniging BIZ Centrum Dieren Nancy Gielink: “Ik ben trots op het feit dat ook komende jaren de ondernemers in het centrum van Dieren gaan samenwerken. Het belang van een aantrekkelijk centrumgebied is groot. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het winkelgebied aantrekkelijk blijft en concurrerend is ten opzichte van andere winkelgebieden. Samen met het bestuur en de leden gaan we de komende periode alles uit de kast halen om het winkelgebied levendig te houden.

Ik doe ook een oproep aan alle leden om mee te denken en te helpen aan de verdere invulling van de activiteiten voor de komende jaren!”

Bron: rheden.nieuws.nl

 

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: 

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.