DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

COVID 19-steunmaatregelen voor cultuur, sport, recreatie en toerisme

 Het college heeft vorige week een voorstel gedaan voor extra COVID 19-steunmaatregelen. Het voorstel richt zich met name op de sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme.

Met dit voorstel geven we concreet invulling aan de middelen die van rijk en provincie voor dit doel worden ontvangen. Een aanzienlijk deel van de steunmaatregelen is gericht op culturele en maatschappelijke instellingen en ondernemers werkzaam in de genoemde sectoren. Het voorstel bestaat uit 3 onderdelen:

 • Tegemoetkoming cultuur, sport, recreatie en toerisme
  Deze tegemoetkoming is bedoeld voor acute hulp op de korte termijn en faciliteert culturele en maatschappelijke instellingen in bijvoorbeeld het inhuren van personeel voor het uitvoeren van vitale functies, noodopvang voor kwetsbare groepen, ondersteuning van dorpshuizen en gemeenschapsvoorzieningen. Bovendien wordt met deze maatregel invulling gegeven aan de wens van de gemeenteraad om ondernemers binnen de cultuur, sport, recreatie en toerisme onder specifieke voorwaarden, tegemoet te komen.
   
 • Compensatie buurt- en dorpshuizen
  Buurt- en dorpshuizen spelen een belangrijke rol bij de culturele en recreatieve voorzieningen binnen onze gemeente. Compensatie voor extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen als gevolg van de coronamaatregelen, is daarom een belangrijk onderdeel van de maatregelen. Denk daarbij aan het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen.
   
 • Borging lokale culturele voorzieningen
  Tot slot is een onderdeel van de maatregelen een subsidie die zorgt voor borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur. Deze organisaties missen onder andere inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten zoals huisvesting en beveiliging doorlopen.

Criteria en aanvragen

Voor een tegemoetkoming geldt dat het moet gaan om extra kosten of inkomstenderving als gevolg van COVID-19. Ondernemingen en instellingen kunnen alleen een beroep doen op deze tegemoetkoming, als de kosten niet door andere rijksregelingen (zoals TOZO of NOW) worden gedekt. Te denken valt aan maatregelen voor het continueren van de reguliere bedrijfsvoering, zoals het nemen van hygiënemaatregelen of routeringen. Begin januari 2021 worden de uitvoeringsregelingen uitgewerkt en op onze website geplaatst. Vanaf dan kunnen de tegemoetkomingen worden aangevraagd.

Wethouder Klomberg: “De sectoren cultuur, sport, toerisme en recreatie hebben het al lange tijd moeilijk en de tweede lockdown maakt de situatie van hen alleen maar nijpender. Het is daarom belangrijk dat het college nu met een regeling komt om ondernemingen en instellingen in deze sectoren tegemoet te komen.”

Bron: gemeente Rheden

 

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: 

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.