DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

De provincie wil de N348 in Spankeren veiliger maken

SPANKEREN – De provincie wil de N348 in Spankeren veiliger maken. Het uitgangspunt is om op doorgaande provinciale wegen een snelheid aan te houden van 80 km/u met een bijpassende inrichting van de weg.

Zo kan het verkeer veilig en snel doorrijden en zorgen we voor een goede bereikbaarheid. De N348 ligt bij Spankeren over een stuk van ongeveer 400 meter op een zogenaamde primaire waterkering. Hierdoor is er geen fysieke ruimte om de weg veilig in te richten op een snelheid van 80 km/u.

Daarom verlaagt de provincie in deze bijzondere situatie de snelheid naar 50 km/u en past de inrichting van de N348 hierop aan. Deze inrichtingsvariant is door de bewoners aangedragen.

Uitzonderlijke situatie

De N348 ligt bij Spankeren over een stuk van ongeveer 400 meter op een zogenaamde primaire waterkering. Daardoor is er weinig extra ruimte voor het volwaardig inrichten van dit wegvak. Het ruimtelijk aanpassen van de weg op een veilige 80 km/u vraagt grote kostbare ruimtelijke ingrepen met grote ruimtelijke impact. De weg ligt formeel buiten de bebouwde kom, maar lijkt qua omgevingsbeeld veel op een bebouwde kom door een groot aantal uitritten, twee zijwegen en veel overstekende fietsen.

In verband met deze bijzondere situatie op de dijk, kiest de provincie ervoor om voor dit traject af te wijken van het uitgangspunt van 80 km/u. Provincie Gelderland past daarom de snelheid en weginrichting aan. Dat betekent een snelheid ter hoogte van de bebouwing van Spankeren van 50 km/u en bijpassende inrichting van de weg. Daarmee is Spankeren straks bebouwde kom.

Ter hoogte van de Overweg krijgen fietsers ruimte om te wachten bij een middenberm. Voor verkeer vanuit Dieren richting de Overweg/IJsselsteyn maakt de provincie een voorsorteervak. De provincie past de weg aan tijdens het groot onderhoud van de N348 tussen Dieren en Zutphen in 2022. Bewoners van Spankeren en de gemeente Rheden hebben meegedacht over de aanpassingen.

Bewonersvariant

In 2017 zijn de effecten van een snelheidsverlaging naar 70km/u onderzocht. De effecten van deze snelheidsverlaging waren niet voldoende. Provincie Gelderland onderzocht vervolgens 4 verschillende inrichtingen voor de N348 in Spankeren. Tijdens dit onderzoek is ook aan inwoners van Spankeren gevraagd welke variant hun voorkeur heeft.

Bewoners kwamen met een 5de variant. In dit ontwerp kunnen fietsers ook bij de Overweg/IJsselsteyn veilig oversteken met behulp van wachtruimte in de middenberm. Aan de kant van de woningen komt een groene afscheiding tussen fietspad en rijbaan en een zogenaamde overrijdbare middenberm. Zo kunnen bewoners van de Zutphensestraatweg vanaf hun erf richting Dieren en richting Zutphen rijden.

Vervolg

De herinrichting in Spankeren wordt gelijktijdig uitgevoerd met het groot onderhoud aan de N348 tussen Dieren en Zutphen in 2022. De komende maanden werkt zij daarom aan een definitief ontwerp, het doorlopen van de benodigde procedures, verkrijgen van de vergunningen en aan het aankopen van de benodigde gronden. Actuele informatie over dit project staat op: http://www.gelderland.nl/N348-Dieren-Zutphen'); return false;" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(193, 34, 58); text-decoration: none;">www.gelderland.nl/N348-Dieren-Zutphen.

Bron: rheden.nieuws.nl  / Bron: Provincie Gelderland

 

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: 

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.