DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

Regio Arnhem-Nijmegen maakt werk van de circulaire economie

REGIO – Woensdag 2 december, werd het het manifest ‘Maak werk van de circulaire economie’ gepresenteerd. Met dit manifest willen de gezamenlijke gemeenten en ondernemersorganisaties in de Regio Arnhem-Nijmegen het bedrijfsleven in de regio bewust maken van het belang van circulair werken.

De Regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland hebben grote ambities om deze overgang snel te realiseren.

Ondertekenaars

Op de foto zijn vertegenwoordigers van de ondernemersorganisaties, wethouders van de regiogemeenten en de directeur van NTP Zevenaar, waar de foto is genomen. NTP heeft de ambitie duurzaam en circulair te willen werken en heeft in de gemeenten Zevenaar en Heumen circulaire fietspaden aangelegd.

Waarom dit manifest?

Wij gebruiken wereldwijd meer grondstoffen dan de aarde aankan. Dit heeft een sterk negatief effect op het klimaat en milieu. Een overgang naar een circulaire economie is daarom noodzakelijk waarbij we duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen inzetten. De Regio Arnhem Nijmegen en de provincie Gelderland hebben grote ambities om deze overgang snel te realiseren.

Wat betekent circulair?

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Er is geen sprake meer van de lijn: produceren, consumeren en daarna weggooien. Dit spaart grondstoffen, het milieu en vermindert de CO2-uitstoot. Het stimuleert innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Aansporing

Het manifest is een aansporing voor het bedrijfsleven om zich voor te bereiden op de circulaire economie. Hier liggen kansen voor innovatie en duurzame economische groei. Meer concreet bieden de Woondeal Regio Arnhem – Nijmegen, de regionale ambitieverklaring Circulair opdrachtgeverschap en circulair inkopen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) en het regionale traject Circulair Inkopen kansen voor bedrijven in de regio die circulair kunnen werken. In de Woondeal is bijvoorbeeld opgenomen dat bij nieuwe plannen partijen zich inspannen om minimaal vijfentwintig procent circulair te laten ontwikkelen. Met de ambitieverklaring GWW spreken regionale gemeenten en provincie uit dat zij zoveel mogelijk circulair willen aanbesteden bij werken die de Grond-, weg en waterbouw betreffen.
Het manifest roept daarom het bedrijfsleven op zich hierop voor te bereiden om zo regionaal (in de keten) mee te kunnen doen in de uitvoering van deze opdrachten.

Circulaire economie in de gemeente Rheden

In de gemeente Rheden wordt ook actief beleid gevoerd om te komen tot meer duurzaamheid in de samenleving. Een overgang naar circulaire economie is daarbij een belangrijke ambitie. Ook voor de Rhedense ondernemers biedt dat nieuwe kansen. De gemeente Rheden gaat nadrukkelijker optrekken met ondernemers die ook echte stappen zetten op het gebied van duurzaamheid.

Dorus Klomberg, wethouder circulaire economie: “Ik ben blij met het manifest Maak werk van de circulaire economie. Het belang van een goede samenwerking met het bedrijfsleven om meer circulair te werken wordt hiermee onderschreven. Ik hoop van harte dat we elkaar op dit gebied gaan uitdagen.”

Ronald Haverkamp, wethouder economische zaken: “Ik voorzie mooie kansen voor de Rhedense ondernemers die ook echt stappen willen zetten op het gebied van circulair ondernemen. Circulaire economie lijkt soms abstract maar de GWW sector is bijvoorbeeld een sector waar circulaire economie echt in de praktijk gebracht gaat worden. Ook als overheid gaan we steeds kritischer worden met wie we zaken gaan doen.”

Initiatiefnemers achter het manifest

Op initiatief van de wethouders Economische Zaken van de Regio Arnhem Nijmegen, hebben de regiogemeenten en de volgende ondernemersorganisaties het manifest onderschreven:

Bron: rheden.nieuws.nl
 

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: 

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.