DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

DELS bijeenkomsten in 2020

In de bestuursvergadering van begin september jl is besloten om de reeds geplande activiteiten op 17 september (najaarsborrel) en 29 oktober (avond over cybersecurity) niet door te laten gaan Het organiseren van deze avonden met inachtneming van de regelgeving rondom corona is niet te realiseren.
Vooralsnog blijft de datum voor het wildbuffet op 26 november nog wel gereserveerd staan.

Omdat er in 2020 weinig activiteiten georganiseerd konden en kunnen worden, overwegen wij dit najaar of wij over 2020 géén of beperkt lidmaatschapscontributie gaan innen. Dit zal afhangen of activiteiten doorgang kunnen vinden. U ontvangt in september dus geen factuur, zoals eerder was aangekondigd. Wij berichten u nader.

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: 

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.