DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

RES - bekendmaking voorlopig concept bod

Beste partner,

U bent als bewoner, ondernemer, professional of vrijwilliger actief op het terrein van duurzaamheid, 
landschap, natuur, landbouw, economie, recreatie of cultuurhistorie. In de afgelopen periode hebben wij u diverse berichten gestuurd over het ontwerpproces van de Regionale Energie Strategie (de RES).

Mogelijk bent u bij één of meer regionale ateliers of intermezzo’s geweest. Daarvoor onze dank. 

Het voorlopig concept bod

Het Nationaal Programma RES heeft in verband met de Corona-crisis uitstel verleend aan de 30 RES-regio’s. Het indienen van het concept bod is verplaatst van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020. 
Door dit uitstel is er een nieuw moment en document ontstaan namelijk het voorlopig concept bod als opmaat naar het concept bod. Vrijdag 5 juni is het voorlopig concept bod gepubliceerd (zie bijgevoegde persbericht). Bent u benieuwd naar het voorlopig concept bod? Raadpleeg dan delinks onder het kopje ‘meer informatie’. 

Besluitvorming concept bod
15 september 2020 neemt het college van B&W een besluit over het concept bod. De gemeenteraad

heeft de mogelijkheid om wensen en bedenkingen aan het college van B&W mee te geven. Dit onderwerp
staat op de agenda van de voorbereidende vergadering van 25 augustus 2020 (met mogelijkheid voor

inspraakreacties) en de raadsvergadering van 8 september 2020.

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u vragen en/of suggesties? Mail ons gerust via  of bel ons 
via telefoonnummer 026 49 76 911.

Meer informatie

Met vriendelijke groet,

Dorus Klomberg
Wethouder gemeente Rheden

Persbericht blz 1 5 juni 2020 RES

Persbericht blz 2 5 juni 2020 RES

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: 

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.