DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

Update ontwikkelingen voor ondernemers ivm Covid19

Beste ondernemer,                                                    

Ik hoop dat het naar omstandigheden goed met u gaat. We zitten met elkaar in een onzekere periode en voor u als ondernemer geldt dat zeker. Het coronavirus zet ons doen en laten op zijn kop en vraagt om veel creativiteit. En dat ondernemers creatief zijn, wordt met de dag duidelijker. Ik zie ook in onze gemeente dat ondernemers continue bezig zijn met het bedenken van (creatieve) oplossingen in deze coronacrisis. Ook de saamhorigheid onder de ondernemers is iets wat nu steeds meer tot uitdrukking komt. Ik ben hier als wethouder van economische zaken heel blij mee.

Graag wil ik met deze e-mail u informeren over de meest recentelijke ontwikkelingen vanuit het Kabinet als het gaat om nieuwe regelingen voor ondernemers.

Versoepeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf regeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn o.a. versoepeld.

De versoepeling van de BMKB regeling zorgt ervoor dat ondernemers extra krediet kunnen krijgen met als doel om overeind te blijven in zwaar weer. Daarom wordt financiering voor ondernemers via de speciale BMKB (opnieuw) versoepeld.

Versoepeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 regeling

Een andere belangrijke versoepeling gaat over de TOGS regeling. Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS regeling (belastingvrije gift van 4.000 euro). De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Na analyse van de meldingen vanuit ondernemers bij RVO hierover blijkt dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten.

Coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Met de coronaregeling binnen de GO helpt het ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen (minimaal 1,5 miljoen – maximaal verruimd tot 150 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is, zoals eerder aangekondigd, nu verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. De Europese Commissie heeft deze regeling inmiddels officieel goedgekeurd en daardoor kan de regeling officieel vanaf 29 april in werking treden. Door de GO regeling wordt het nu mogelijk om een hogere garantiepercentage te geven is. Voor grootbedrijven geldt een garantiepercentage van 80% en voor het MKB geldt een garantiepercentage van 90% als aan de voorwaarde wordt voldaan dat het bedrijf is getroffen door de coronacrisis.

Meer informatie?

U vindt meer informatie over de bovenstaande regelingen op de website van De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/nieuws/2020/04/28/coronavirus-verdere-uitbreiding-en-versoepeling-regelingen-voor-ondernemers)

Natuurlijk kunt u contact opnemen met de gemeente als u specifieke vragen hebt over de coronacrisis. De heer R. (Rachid) Haouli is hiervoor te bereiken via de e-mail of anders via telefoonnummer: (026) 49 76 926.

Voor de gemeentelijke regelingen over de coronacrisis kunt u terecht op onze website (https://www.rheden.nl/Inwoners/Nieuws/Alles_over_het_coronavirus)

Zorg goed voor uzelf, uw naasten en uw omgeving.

Ronald Haverkamp - Wethouder Economische Zaken

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: 

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.