DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

Gemeente Rheden bespaart vooral op sociaal domein

Als er niets verandert, komt de gemeente Rheden in 2023 6,7 miljoen tekort op de begroting. En dus moet er flink worden bezuinigd. Vooral in het sociale domein is gezocht naar mogelijkheden om
de balans weer in evenwicht te krijgen.

Het is ook voornamelijk het sociale domein dat de gemeente Rheden zorgen baart. Daarin is Rheden is volgens wethouder Dorus Klomberg geen uitzondering. Veel gemeenten kampen met deze problemen. Wel denkt de wethouder dat Rheden het wellicht net iets zwaarder heeft dan andere gemeenten. “Dat heeft te maken met onze bevolkingssamenstelling. De gemeente Rheden heeft relatief veel oudere inwoners en relatief veel mensen in de bijstand. Deze groepen hebben gemiddeld genomen een hogere zorgvraag. Die vraag is de afgelopen jaren ook flink toegenomen, omdat de zorg veel laagdrempeliger is geworden sinds mensen daarvoor bij de gemeente terechtkunnen.”

Strenger indiceren

Sinds de taken op het gebied van jeugdzorg, participatie en Wmo van het Rijk zijn overgeheveld naar de gemeenten, heeft dit Rheden meer geld gekost dan de gemeente hiervoor van de overheid kreeg. “De afgelopen twee jaar hebben we steeds ongeveer 5 miljoen ingeteerd op de algemene reserve om de kosten van onze sociale taken te dekken”, zegt wethouder Dorus Klomberg. “Dat kan zo niet langer, dus we zijn vooral binnen het sociaal domein op zoek gegaan naar mogelijkheden om te besparen.” Verschillende maatregelen moeten ruim 3 miljoen euro besparing opleveren.
Zo wil de gemeente wat minder maatwerk gaan leveren waar het gaat om zaken als huishoudelijke hulp. “Maatwerk kost veel tijd en geld. We willen nu een constructie waarbij we groot inkopen en bijvoorbeeld meerdere pakketten gaan aanbieden, waar cliënten uit kunnen kiezen”, geeft Klomberg als voorbeeld.
Ook wordt er scherper gelet bij de indicering van jeugdzorg. “We gaan beter kijken naar welke hulp iemand ècht nodig heeft en niet meer zomaar van alles aanbieden.” Klomberg geeft daarbij duidelijk aan dat zorg altijd beschikbaar blijft als dat nodig is. “We willen ruimhartig zijn, maar het moet wel betaalbaar blijven. Door aan de voorkant wat strenger te zijn, zorgen we ervoor dat in de toekomst genoeg budget beschikbaar blijft voor zowel lichtere als zwaardere gevallen.”
Dat het budget voor re-integratie naar beneden gaat, heeft een positieve oorzaak: “Er zijn veel mensen vanuit een uitkering doorgestroomd naar een betaalde baan. We hebben dus simpelweg minder budget nodig”, aldus Klomberg.

Slimmer werken

Naast de besparing in het sociale domein heeft de gemeente Rheden de eigen organisatie een behoorlijke bezuiniging opgelegd. “Door onze werkwijze aan te passen, willen we slimmer werken en uiteindelijk 14 fte besparen, waarvan 3 binnen het sociaal domein.”
Daarnaast is de gemeente Rheden met het vergrootglas door alle uitgaven gegaan en heeft op verschillende vlakken geschrapt, met grotere of kleinere opbrengst. Zo gaat het onderhoud van gemeentelijk groen een tikje omlaag en worden de wegen niet meer jaarlijks, maar om het jaar geïnspecteerd. De bibliotheek krijgt 10 procent minder subsidie.
De ambities worden wat geconcentreerd. Zo blijft de klimaatdoelstelling volgens Klomberg absoluut een prioriteit, maar wordt er eerst gefocust op de maatregelen die het meeste effect resulteren.

Afvalstoffenheffing

Om de inkomsten te verhogen gaan de rioolrechten en afvalstoffenheffing omhoog, zodat deze kostendekkend worden. “Dit komt voor een gemiddeld gezin uit op een paar tientjes meer per jaar, afhankelijk van de grootte van de container”, zegt Klomberg. De kosten van een Green Bag stijgen van 2,50 naar 5 euro. Het laten ophalen van grof afval worden duurder en de leges voor evenementen, kabels en leidingen gaan omhoog. De OZB wordt slechts met een inflatiecorrectie verhoogd.

Klomberg benadrukt dat het college bewust heeft gekozen voor ‘omkeerbare’ maatregelen. “We willen geen maatregelen nemen die we later niet terug kunnen draaien. Een zwembad sluiten dat later niet meer terugkomt of iets dergelijks. Als we straks weer iets meer geld hebben, kunnen we weer iets royaler zijn.”
Of alle maatregelen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd, ligt aan de gemeenteraad. Deze neemt op 12 november een besluit.

Bron: Regiobodeonline.nl

 

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: 

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.