DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

Onderzoek naar toezicht en handhaving

Via het inwonerspanel Rheden Spreekt kunt u tot 16 september uw mening geven over toezicht en handhaving in onze gemeente.

Dit onderzoek gebeurt op verzoek van de rekenkamercommissie. Deze commissie doet onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeenteraad. In de commissie zitten 3 raadsleden en 2 externe leden.

Toezicht en handhaving

Dit jaar doet de rekenkamercommissie onderzoek naar toezicht en handhaving. De commissie wil onderzoeken hoe wij controleren of inwoners zich aan bepaalde regels houden (=toezicht). En hoe w ervoor zorgen dat inwoners zich aan de regels houden (=handhaving). Het gaat in dit onderzoek alleen om wetten en regels in de buitenruimtes. Dat wil zeggen: alle wetten en regels die gaan over de omgeving. Voorbeelden zijn wetten en regels over wonen, bouwen, milieu, winkelgebieden en het kappen van bomen.

Waarom onderzoek?

De rekenkamercommissie wil met dit onderzoek duidelijk krijgen hoe de gemeente omgaat met toezicht en handhaving. Zij wil graag weten of inwoners en ondernemers tevreden zijn met de manier waarop de gemeente controleert. En hoe het beter kan. Dit is belangrijk om te weten, omdat wij binnen 2 jaar nieuwe regels moeten maken. Dan wordt namelijk landelijk de Omgevingswet ingevoerd.

Rheden Spreekt

De rekenkamercommissie heeft voor dit onderzoek vragenlijsten uitgezet onder het online inwonerspanel Rheden Spreekt. De resultaten zijn een afspiegeling van de mening van de Rhedense bevolking. Er ontstaat inzicht in wat er leeft onder de inwoners en wat zij belangrijk vinden. Het onderzoeks- en adviesbureau Moventem voert het onderzoek uit.

Aanmelden

Alle inwoners en ondernemers kunnen zich inschrijven voor de enquête via www.rhedenspreekt.nl. Op dit moment heeft het inwonerspanel ruim 1.200 deelnemers. Meer panelleden zijn altijd welkom. Als u de enquête niet digitaal kunt invullen, kunt u contact opnemen met Moventem via telefoonnummer (0575) 760 227. U krijgt dan een vragenlijst per post toegestuurd. De vragenlijst over toezicht en handhaving kan tot 16 september worden ingevuld.

Uitkomsten en privacy

Na ieder onderzoek krijgen deelnemers rechtstreeks bericht over de resultaten en wat wij daarmee doen. Gegevens worden uitsluitend voor ‘Rheden Spreekt’ gebruikt en nooit aan derden verstrekt. De verwerking van de antwoorden gebeurt volledig anoniem.

Bron: www.rheden.nl

 

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: 

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.