DELS Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste DELS nieuws

Activiteiten Triple Helix VeluwezOOOm 1e helft 2019

Beste allen,

Nu de zomervakantie voor velen in zicht komt wil ik jullie namens wethouder Ronald Haverkamp informeren over de activiteiten die hebben plaatsgevonden binnen lokale Triple Helix VeluwezOOOm. Op vele fronten is er weer interactie geweest tussen de 3 O’s. 

De volgende activiteiten (periode februari 2019 tot en met juni 2019 ) hebben plaatsgevonden:

 1. Op maandag 8 april 2019 is samen met het Astrum College een Hackathon gehouden. Het uitgangspunt van een Hackathon is om binnen één dag een maatschappelijke vraag met een groep studenten/ scholieren op te pakken én te beantwoorden. Hiervoor gingen scholieren op zoek naar informatie bij diverse bronnen waaronder ook ondernemers en medewerkers van de gemeente. Aan de Hackaton hebben Rhedense ondernemers, het onderwijs en medewerkers van de gemeente Rheden meegedaan. De Hackathon duurde de hele dag en eindigde laat in de avond op het  gemeentehuis met korte pitches. De jury bestond uit leraren, ambtenaren en ondernemers. Burgemeester Carol van Eert maakte vervolgens de winnaars bekend. 
 2. In 2019 is ook Dreamjobs 2.0 van start gegaan. Dit is een ontwikkeltraject voor jongeren aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het ontwikkeltraject wordt op individuele basis afgesproken. Dit project is een nieuwe vorm van onderwijs voor kwetsbare jongeren in onze samenleving. Het project duurt zes maanden. In deze zes maanden gaan de jongeren actief aan de slag. Ze krijgen een mentor tijdens deze periode die hen ondersteunt. De eerste drie maanden zijn gericht op oriëntatie, leren en activeren Dit project komt tot stand door de maatschappelijke betrokkenheid van de ondernemers en het onderwijs.
 3. De afgelopen maanden hebben een aantal Larenstein-studenten bij de gemeente Rheden gewerkt aan hun afstudeeronderzoek ‘via informatie naar klimaatadaptatie: een  onderzoek naar digitale informatievoorziening ten behoeve van klimaatadaptatie binnen de gemeente Rheden’. Zij hebben een online systeem gemaakt (aan de hand van Web Maps) om zowel de lokale als landelijke informatie rondom klimaatadaptatie intern te kunnen ontsluiten. Ook zijn prioriteitenkaarten gemaakt voor de thema’s hitte en wateroverlast. Deze geven aan welke gebieden het meest lijden onder deze klimaateffecten. Tot slot geeft het systeem ook suggesties weer voor mogelijke oplossingen. 
 4. Er heeft een samenwerking plaatsgevonden met het HAVO 3 van het Arentheem College Titus Brandsma uit Velp. Een groep van 50 scholieren ging aan de slag met verschillende vraagstukken. Aan de hand van deze vraagstukken hebben de scholieren adviezen opgesteld en gepresenteerd aan de gemeente Rheden. Een vraagstuk was bijvoorbeeld: hoe zou de gemeente Rheden The Global goals nog beter onder de aandacht kunnen brengen?  Zij mochten vervolgens kiezen uit de volgende doelgroepen:          
 • ·Burger
 • ·Bedrijf
 • ·Onderwijs
 • ·Instelling
 • ·Sport

Een ander vraagstuk had betrekking op Rwanda (gemeente Rheden werkt sinds 2018 samen met een gemeente uit Rwanda). De centrale vraag was: hoe zou de Gemeente Rheden leerlingen beter kunnen betrekken bij hun samenwerking met Rwanda? Burgemeester Carol van Eert nam de adviezen in ontvangst. Ook was stichting Bona Baana aanwezig. Deze stichting helpt organisaties in Rwanda met het opzetten van kleinschalige en duurzame projecten.

 1. Ondernemersvereniging Rheden & De Steeg (ORDS) heeft samen met het Astrum College in 2019 het initiatief genomen om in het voorjaar van 2019 een ondernemersevent te organiseren voor het dorp Rheden. Dit ondernemersevent heeft in mei succesvol plaatsgevonden. Een kleine veertig ondernemers uit het dorp Rheden presenteerden zich aan het aanwezige publiek in het dorp Rheden.
 2. Het initiatief voor de “Fietsstraat van de toekomst” heeft in 2019 verder vorm gekregen. De bedoeling is om samen met ondernemers, gemeente Rheden en het onderwijs de meest innovatieve fietsstraat van Nederland in de gemeente Rheden te ontwikkelen. Op initiatief van diverse ondernemers is er inmiddels een stichting in het leven geroepen. De komende tijd wordt er verder gewerkt aan het concretiseren van de plannen.
 3. Op dinsdag 18 juni vond de finale plaats van het project VeluwezOOOm got Talent 2.0 in het gemeentehuis. Met haar idee voor een juridisch aviesbureau JAA (Juridisch Adviesbureau Anouk) was Anouk van den Brink (Astrum College) de uiteindelijke winnaar10 scholieren van 5 scholen in de gemeente Rheden zijn in februari 2019 gestart met het project VeluwezOOOm Got Talent 2.0. In verschillende bijeenkomsten werkten zij aan een (zelfgekozen) project voor een goed doel of een eigen onderneming. Ze werden daarbij geholpen door het onderwijs, lokale ondernemers en de gemeente Rheden. Op 18 juni werd deze module afgesloten met een zogenaamde Dragons’ Den. Iedere deelnemer kreeg 2 minuten om zijn/haar project of onderneming te presenteren aan een jury.

Na de zomerperiode wordt er  weer een ontbijtsessie georganiseerd. We houden dit op woensdagochtend 18 september 2019 bij van Hall Larenstein in Velp.  Vorige week is hiervoor een Save the Date verstuurd.

Graag zie ik jullie op 18 september 2019!

Met vriendelijke groet,

mede namens Wethouder Ronald Haverkamp,

Rachid Haouli
Beleidsmedewerker economie, team Beleid

Ambassadeur Global Goal Nr. 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

Gemeente Rheden | Postbus 9110 | 6994 ZJ De Steeg

T (026) 49 76 926 / (06) 31 00 14 80
//r.haouli @rheden.nl | www.rheden.nl

www.rheden4globalgoals.nl

Contact met ons opnemen

Secretariaat: Mick Stomp

Binnenweg 32
6955AX Ellecom

Telefoon: 06-23583099
Email: 

Nieuwsbrief inschrijving

Geef uw email adres op, wij zenden u meer informatie.