Actueel

Agenda

DELS in het kort

DELS is opgericht op 1 mei 1991 en staat volgens haar statuten voor de behartiging van belangen van ondernemers in haar werkgebied. Een brede doelstelling die veel ruimte laat. Tegelijkertijd is het een doelstelling die beperkingen aangeeft. Want is er een individueler belang dan dat van een ondernemer?

Met haar ruim 150 leden is DELS een gesprekspartner van gewicht voor collega verenigingen en de lokale overheid. Vanuit het bestuur volgen we ontwikkelingen die het ondernemerschap in onze gemeente raken.

Maar meer nog dan gesprekspartner voor derden wil DELS een ontmoetingsplaats voor haar eigen leden zijn. Met enkele thema-avonden per jaar, een jaarvergadering en bedrijfspresentatie-avonden bij leden stimuleren we de contacten tussen ondernemers onderling.

Uiteraard verwelkomen wij graag nieuwe leden vanuit de gehele gemeente Rheden in onze vereniging. Hebt u belangstelling?

Download aanmeldingsbrief

Let op! Gelet op de recente wetswijziging ten aanzien van het opzeggen lidmaatschap van een vereniging, (artikel 2:35 lid 6 BW) wordt u hierbij geïnformeerd over de wijze van opzegging van uw lidmaatschap. Zoals in onze statuten vermeld in artikel 6 lid 2 kan het lidmaatschap alleen schriftelijk worden opgezegd tegen het eind van het jaar, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt. Deze opzeggingstermijn geldt ook voor de buitengewone leden.

DELS 1991-2016

DELS ondernemersvereniging is op 1 mei 1991 door ondernemers met een visie. Een van de speerpunten was/is een beter bereikbaar Dieren i.v.m. het spoor. Dit en ander informaite vind u in ons archief. Ook is een deel van onze foto's gedigitaliseerd.

Bekijk archief

DELS fonds

DELS heeft een fonds, het DELS-fonds, van waaruit bepaalde projecten kunnen worden ondersteund. Aanvragen kunnen bij het bestuur worden ingediend. Criterium bij zo’n project is dat iedereen in de gemeente er baat bij moet hebben. Als u van dergelijke projecten weet, wijs ons op die projecten of laat de organisator zich bij ons melden. Wij kiezen het naar de mening van het bestuur meest aantrekkelijk project.

Neem contact op